Moder på gynge, solonedgang, rækker ud efter en tom gynge

Et samlet folketing støtter “Børnene Først” Det gør jeg ikke

Borgerens retsstilling skal styrkes, så det til tider noget kaudervælsk , der med tiden har udviklet sig i fagpersonernes sprog, også kan angribes med en passende grad af modekspertise, så man kan gå ind i de ellers så hellige “socialfaglige vurderinger” og diskutere deres grundlag, relevans og sandhedsværdi. Tænketanken Justitia har foreslået, at afgørelserne flyttes helt ud af kommunen. Det kan ske i lokale og uafhængige Børne- og Unge-Nævn, der har sit egne sekretariater. Ankestyrelsen familieafdeling bør skilles ud som et selvstændigt og helt uafhængigt Ankenævn. Ved domstolene skal der indføres fuld adgang til vidneførsel, og den indarbejdede adgang til lukkede døre må lempes, så der kommer mere offentlighed i retsplejen. Fx bør domme i anonymiseret form kunne offentliggøres gratis.