Gråspurv

Partiskhed og upartiskhed – magtfordrejning?

Juridisk, Politisk
Portræt af Mikael Hertig
MIkael Hertig (GNU LICENS MH)

 

Når kommunal forvaltning bliver usaglig

Siden budgetloven blev vedtaget, (2013) blev der reelt sat loft over kommunernes adgang til fx. at tildele førtidspension. Tildeling af førtidspension skal tildeles efter et sagligt skøn som  en lovbundet udgift.  Er betingelserne opfyldt, skal pensionen tildeles, uanset om finansministeriets regnedrenge bryder sig om det eller ej. Alt andet er finansiel magtfordrejning.

Forestiller man sig, at loftet for tildeling af førtidspensioner nås til 1. november, vil kommunen være forpligtet af budgetloven til ulovligt at give afslag til personer, der søger førtidspension. Eller også bliver den straffet af budgetloven for ikke at have overholdt serviceloftet.

Man kunne spørge sig selv, hvor fx. landets socialchefer står i dette dilemma. Man kunne spørge, hvor oprøret og protesterne blev af. Den juridiske og retssikkerhedsmæssige protest er pist væk og har aldrig været der. Udsalget af helt basale hensyn er blevet pakket ind i den internaliserede kommunale udgave af den samme konflikt: De kommunake budgetbisser fra borgmesterkontorerne har tilsyneladende slugt det her råt:
Foreningen for Socialchefer udviser her en utrolig høj grad af artighed. Socialchefen fra Vordingborg er jo kendt i Jobcentrets Ofre – sammenhæng. Nu får vi ansigt på: Helle Linnet.

 

Finansministeriet bombarderer retssikkerheden

 

måge og flag
Måge og flagstand (GNU Licens, Mikael Hertig 2019)

Sådan var det helt præcist i perioden 2013-15. Her faldt der et massivt fald af tildelinger af førtidspensioner sted.Det er mit klare indtryk, at andre metoder har videreført konflikten, Det er sket mere uigennemsigtigt gennem mere raffinerede styringsmodeller.  Der er god grund til at studere disse indarbejdede modeller og systemer nøjere; uanset hvor økonomisk relevant det finansministerielle styringshensyn end er, så nedbryder den form for destruktion af retssikkerhed  demokratiske kerneværdier i samfundet.

Dette kommunale dilemma er blevet pakket ind i lovstramninger, anbefalinger og underlige afgørelser. Hvorom alting er, selv i de tilfælde, hvor folk efter yderligere lang ventetid på en ankesag får medhold, sparer kommunen penge så længe, for klagen har aldrig opsættende virkning.

Det kommunale dilemma, der reelt satte dele af speciallovgivningen på beskæftigelsesområdet ud af kraft,  kunne have resulteret i højlydte politiske protester fra de kommunale embedsværk. Men sammenfaldet med førtids-pensions- og fleksjobsreformerne efterlod alle i en underlig omstillingsproces., hvor kommunerne rettede ind.

Ved en økonomistyringslov at sætte en speciallov som pensionsloven ud af kraft kan kun opfattes som et direkte brud på retssikkerheden for borgerne. Når kommunen sætter lovpligtige afgørelser ud af kraft, hedder det magtfordrejning. Vi har ikke ord for den brutalitet, hvor budgetlovgivning reelt sætter speciallovgivningen ud af kraft .Kommunen bliver straffet for at rettes sig sagligt efter loven. Det er en håndgranat, kastet ind i lovgivningens funktion og maskineri i vores i princippet demokratiske samfund., Finansiel magtfordrejning sat i system.

Så er det jo smart, at netop på kontanthjælpsområdet er der ingen af de berørte borgere, der bliver spurgt.

Kilroy

 

Modekspertise

Indtil videre er modekspertise en person, nemlig denne artikels forfatter. Men det duer ikke. Der skal flere med.

 

5 comments

 • Super godt skrevet.

  Det er mig ubegribeligt at lovbestemte ydelser målstyres.

  Nå ja, regelstyring er afløst af økonomistyring.
  Tak for dig og dine velskrevne og informative artikler.

 • Så lige en lille fejl i dit skriv.

  internaliserede kommunale udgave af den samme konflikt: De kommunake budgetbisser fra borgmesterkontorerne har tilsyneladende slugt det her råt:

  Anden gang du skriver hvad jeg antager også skulle være kommunale ?

  Mvh Thomas

 • Jeg er meget rystet over den måde kommunale medarbejdere behandler borgerne på, og har i nogle tilfælde anmodet borgmesteren om, at fratage en sagsbehandler retten til at have borgerkontakt!

 • Socialchefer gør det ikke altid godt. Snarere tværtimod. Der er et begreb som de fuldstændig mangler indsigt i: Forebyggelse. Så simpelt som det lyder. Inden for den medicinske verden er forebyggelse kendt som en god ting. Forebyggelse er altid at foretrække. 100%. Hvis man arbejdede inden for det sociale område, kunne mange ulykker undgås. Ca 50% af de indlagte patienter på de psykiatriske hospitaler har været udsat for traumer i barndommen! Det er MANGE. Og når man tænker på hvor presset psykiatrien er, så undrer det mig voldsomt hvorfor forebyggelsen I kommunerne halter så meget. En nedladen holdning til mennesker med psykiske problematikker kunne være en grund til det manglende fokus. Videnskab er vejen frem.

Skriv et svar