Gråspurv

Modekspertise: Ekspertise der kræver mod – en sikker side?

Om Modekspertise
Portræt af Mikael Hertig
MIkael Hertig (GNU LICENS MH)

Hvad er modekspertise?

Gråspurv
Gråspurv

For www.modekspertise.dk er der to betydninger, og de supplerer hinanden, Second Opinion og en modig faglig stillingtagen.

Modekspertise som Second Opinion

Den første handler om at stille en faglig ekspertise til rådighed, der måske bestrider en anden fagpersons erklæring, en såkaldt  “second opinion“.  Som wikipedia-artiklen, der linkes til antyder, så er  “den anden mening” kvalificeret. På dansk bruges ‘second opinion’ især på det sundhedsfaglige område, mens det i England og USA også kan være et modgående juridisk responsum.

Du kender sikkert udtrykket “second opinion”.  På www.modekspertise.dk kommer det  fortsat også til at handle om sundhedsfaglige vurderinger og udtalelser, nok i lidt bredere forstand. Udgangspunktet er jo mennesker, der møder myndighed, navnlig Jobcentre  og Børne- og familieforvaltninger i kommunerne. Derfor kommer socialrådgivning, psykologi og jura også ind som modekspertiseudsagn.

 

 

Modekspertise som modig ekspertise

Der skal ikke slækkes på den faglige kvalitet. Men når ekspertisen i nogle tilfælde går direkteimod stærke systeminteresser, kræver det ikke bare høj faglig standard, men også mod. Simpelt hen mod.
Mod til at gå imod enten fagfællers faglige udtalelser, eller mod til at vende sig imod den måde, forvaltningen bruger faglige udtalelser på.

 

Maage
Maage

Derfor kan det tænkes, at www.modekspertise.dk leverer fagfællebedømte udtalelser anonymt. De personer, der leverer modekspertise, skal ikke hver gang risikere deres stilling. Uanset, om man principielt hylder princippet om offentligt ansattes ytringsfrihed, så må det bare konstateres, at direkte modspil til egen forvaltning nærmest er umulig uden anonymitet. Endvidere vil fagpersoner, der sætter viden ind til fordel for borgerne i en anden kommune, også risikere at komme alvorligt i klemme.

En sikker kanal

Derfor vil www.modekspertise.dk lægge navn anonyme og fagfællebedømte  rapporter, memoer og notater til brug for borgerne i deres sager, f.eks. i Jobcentre og i anbringelsessager.” Det bliver til en slags whistle-blowerordning. IT-sikkerheden i den vil være høj nok til at sikre de pågældende.

 

Skriv et svar