Hvor en “whistleblower” sigter mod at rette et ellers velfungerende system op uden at miste sit job, vil vi afdække strukturer af magtmisbrug i offentlig forvaltning

Skriv til os. Din sag vil ikke blive brugt, men i anonymiseret form indgå i analyser, der afdækker magrfordrejning i offentlig forvaltning